ZKO Kutná Hora Vás zve na agility dvojzkoušky
 

Profizoo dvojzkoušky

Datum: 8. 9. 2019

Místo: areál ZKO Kutná Hora

49°56'35.065"N, 15°16'7.337"E

Rozhodčí: Olga Bazalová, CZ

Program: (časy prezencí A1 a A2 budou upřesněny nejpozději týden před akcí)

7.40 – 8.00 prezence A3

8.05 zahájení kategorie A3

8.10 prohlídka 1. zkoušky A3

1. zkouška A3 (LA – ML – MA – SA – XS)

prohlídka 2. zkoušky A3 (LA – ML – MA – SA – XS)

prezence A1

vyhlášení A3

měření psů

zahájení kategorie A1

prohlídka 1. zkoušky A1

1. zkouška A1 (LA – ML – MA – SA – XS)

prohlídka 2. zkoušky A1 (LA – ML – MA – SA – XS)

prezence A2

vyhlášení A1

zahájení kategorie A2

prohlídka 1. zkoušky A2

1. zkouška A2 (LA – ML – MA – SA – XS)

Prohlídka 2. Zkoušky A2 (LA – ML – MA – SA – XS)

Vyhlášení A2

Cca 17.00 zakončení

Přihlášky: https://www.kacr.info/competitions/2928

Startovné: Pro členy KAČR 320 Kč za každý tým, nečlen KAČR +80 Kč za tým

Startovné zasílejte do data uzávěrky na 2935525063/0800, variabilním symbolem je číslo výkonnostního průkazu, do zprávy pro příjemce uveďte zkoušky + příjmení a jméno (např. zkoušky Nováková Lenka). Pokud platíte za více týmů (psovod + pes), pošlete do mailu čísla výkonnostních průkazů všech týmů. Startovné je nevratné, je však možné jej převést na náhradníka (po dohodě s pořadatelem). 

Uzávěrka: 2. 9. 2019

Maximální počet závodníků: 100

Podmínky účasti: Platí dle řádů Klubu agility ČR. Pes musí být starší 18 měsíců, mít platná očkování dle předpisů – kontrola na místě. Každý závodník se účastní na svoji zodpovědnost a riziko, zodpovídá si též za svého psa, za jeho škody, apod. Závodník je povinen se řídit pokyny pořadatelského týmu, platným soutěžním řádem agility a řádem na ochranu zvířat. Pořadatel neodpovídá za škody způsobené psovodem nebo psem, za zranění psovoda nebo psa nebo za úhyn či ztrátu psa. Pořadatel není odpovědný ani za odložené věcí. Prosíme všechny účastníky, aby v areálu a jeho okolí udržovali čistotu a po svých miláčcích uklízeli. V případě, že budou závody zrušeny z důvodů nezaviněných pořadatelem (vyšší moc), startovné se nevrací.

Další informace: Oceněni budou první tři umístění v součtech, zvlášť v každé z pěti velikostních kategorií. V případě diskvalifikace tým získává 100 trestných bodů do součtů. K dispozici bude kantýna, v případě špatného počasí i vytápěná klubovna.

Protest: Po složení zálohy 500 Kč do ukončení závodů.

Kontakt: agikh@seznam.cz, +420 776 628 158, +420 605 457 643

Aktuální informace: