Letní agi siesta

ZKO Kutná Hora

 Vás zve na 1. ročník oficiálních agility závodů

Odpolední agi siesta

Datum: 19. 7. 2019

Místo: areál ZKO Kutná Hora

49°56'35.065"N, 15°16'7.337"E

Rozhodčí: Petr Dostál, CZ

Chcete se zbavit předzávodní nervozity? I pro Vás jsou tu závody „na pohodu.“ Hlavním cílem je připravit příjemné závodní odpoledne zejména týmům, které se závoděním začínají a budou tomu mít uzpůsobeny i parkury. Běhat se bude na překážkách o 10 cm snížených pod plnou výšku, ve třech kategoriích (small, medium, large). Vyhlašovány budou zvlášť jedničky a společně týmy A2 a A3. Nejedná se o zkoušky!

Program:

16.15 – 16.45 prezence

16.30 měření psů (Pokud někdo nebude stíhat, dejte vědět a domluvíme se.)

16.50 zahájení, prohlídka agility

Agility (LA – MA – SA)

Jumping (LA - MA - SA)

Vyhlášení agility, jumping  

Přihlášky: https://www.kacr.info/competitions/3037

Startovné: Pro členy KAČR 300 Kč za každý tým, nečlen KAČR +80 Kč za tým

Startovné zasílejte do data uzávěrky na 2935525063/0800, variabilním symbolem je číslo výkonnostního průkazu, do zprávy pro příjemce uveďte léto + Vaše příjmení (např. léto Nováková). Pokud platíte za více týmů (psovod + pes), pošlete do mailu čísla výkonnostních průkazů všech týmů. Startovné je nevratné, je však možné jej převést na náhradníka (po dohodě s pořadatelem). 

Uzávěrka: 15. 7. 2019 (poslední změny na startovce provádíme do 18. 7. do 20:00)

Maximální počet závodníků: 50

Podmínky účasti: Platí dle řádů Klubu agility ČR. Pes musí být starší 18 měsíců, mít platná očkování dle předpisů – kontrola na místě a mít vystavený výkonnostní průkaz. Každý závodník se účastní na svoji zodpovědnost a riziko, zodpovídá si též za svého psa a škody jím způsobené. Závodník je povinen se řídit pokyny pořadatelského týmu, platným soutěžním řádem agility a řádem na ochranu zvířat. Pořadatel neodpovídá za škody způsobené psovodem nebo psem, za zranění psovoda nebo psa nebo za úhyn či ztrátu psa. Pořadatel není odpovědný ani za odložené věci. Prosíme všechny účastníky, aby v areálu a jeho okolí udržovali čistotu a po svých miláčcích uklízeli. V případě, že budou závody zrušeny z důvodů nezaviněných pořadatelem (vyšší moc), startovné se nevrací.

Protest: Po složení zálohy 500 Kč do ukončení závodů.

Další informace: Na místě bude k dispozici připravena kantýna s drobným občerstvením (čaj, káva, buchty, toasty). Závod bude měřen ručními stopkami.   

Kontakt: agikh@seznam.cz, +420 776 628 158, +420 605 457 643
Více info a aktuální informace zde: https://www.facebook.com/events/329162614413792/