ZKO Kutná Hora
 Vás zve na 8. ročník oficiálních agility závodů
 

O Kutnohorský groš + MČR českých strakatých psů

Datum: 7. 4. 2019

Místo: areál ZKO Kutná Hora

49°56'35.065"N, 15°16'7.337"E

Rozhodčí: Petr Dostál, CZ

Program:

7.00 - 7.30 prezence

7.30 měření psů

7.35 zahájení, prohlídka jumpingu

Jumping open (LA – MA – SA)

Agility open (LA - MA - SA)

Vyhlášení jumping open, agility open, součty open, nejlepší jedničkář součtů, MČR strakáčů

Zkoušky

(LA1 – MA1 – SA1, vyhlášení A1)

(LA2 – MA2 – SA2, vyhlášení A2)

(LA3 – MA3 – SA3, vyhlášení A3)

 

Přihlášky: https://www.kacr.info/competitions/2766

Přihlašování bude spuštěno 1. 1. 2019.

Startovné: Pro členy KAČR 400 Kč za každý tým, nečlen KAČR +100Kč za tým

Startovné zasílejte do data uzávěrky na 2935525063/0800, variabilním symbolem je číslo výkonnostního průkazu, do zprávy pro příjemce uveďte groš + Vaše příjmení (např. groš Nováková). Pokud platíte za více týmů (psovod + pes), pošlete do mailu čísla výkonnostních průkazů všech týmů. Startovné je nevratné, je však možné jej převést na náhradníka (po dohodě s pořadatelem). 

Uzávěrka: 31. 3. 2019

Maximální počet závodníků: 80

Podmínky účasti: Platí dle řádů Klubu agility ČR. Pes musí být starší 18 měsíců, mít platná očkování dle předpisů – kontrola na místě. Každý závodník se účastní na svoji zodpovědnost a riziko, zodpovídá si též za svého psa a škody jím způsobené. Závodník je povinen se řídit pokyny pořadatelského týmu, platným soutěžním řádem agility a řádem na ochranu zvířat. Pořadatel neodpovídá za škody způsobené psovodem nebo psem, za zranění psovoda nebo psa nebo za úhyn či ztrátu psa. Pořadatel není odpovědný ani za odložené věci. Prosíme všechny účastníky, aby v areálu a jeho okolí udržovali čistotu a po svých miláčcích uklízeli. V případě, že budou závody zrušeny z důvodů nezaviněných pořadatelem (vyšší moc), startovné se nevrací.

Další informace: Pro všechny, kteří naše závody znají, máme dobrou zprávu. Opět na Vás čeká naše speciální kantýna. A ti, kteří neznají, se mají na co těšit. Dubnové počasí možná není jistotou vysokých teplot, ale i na to jsme připraveni a v případě nepříznivého počasí bude k dispozici i vytopená klubovna.

Oceněny budou otevřené i zkouškové běhy, k tomu také součty agility open a jumpingu a také nejlepší jedničkář každé velikostní kategorie v součtech. Máte se na co těšit!

Protest: Po složení zálohy 500 Kč do ukončení závodů.

 

Kontakt: agikh@seznam.cz, +420 776 628 158, +420 605 457 643
 


Více zde: https://agility-kutna-hora.webnode.cz/akce/o-kutnohorsky-gros/